Mijn voordracht voor de
  Over Hoop Prijs 2022
  heeft betrekking op een
  Nog 250 karakters te gaan

  U kunt de voordracht in een bijlage nader motiveren
  en onderbouwen met een artikel, video of foto's, of
  een website met achtergrondinformatie opgeven.

  (maximaal 5mb)
  (maximaal 5mb)


  Mijn gegevens

     Het voordrachtformulier moet vóór woensdag 1 februari 2023
  zijn ingevuld op deze website.