Mijn voordracht voor de
Over Hoop Prijs 2018
heeft betrekking op een
Nog 250 karakters te gaan

U kunt de voordracht in een bijlage nader motiveren
en onderbouwen met een artikel, video of foto's, of
een website met achtergrondinformatie opgeven.

(maximaal 5mb)
(maximaal 5mb)


Mijn gegevens

 Het voordrachtformulier moet vóór 1 februari 2019
zijn ingevuld op deze website.