De inzendtermijn voor de Over Hoop Prijs 2021 is gesloten. De jury maakt in juni bekend of, en zo ja, welke persoon, groep van personen dan wel organisatie de prijs toekomt. De datum van uitreiking zal dan tijdig op deze website bekend worden gemaakt.

Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar kan voor de Over Hoop Prijs 2022 worden genomineerd.