De inzendtermijn voor de Over Hoop Prijs 2017 is gesloten.

De jury maakt in juni bekend of, en zo ja, welke persoon,
groep van personen dan wel organisatie de prijs toekomt.
De datum van de uitreiking zal dan tijdig op deze website
bekend worden gemaakt.

Vanaf het vierde kwartaal kan voor de Over Hoop Prijs 2018
worden genomineerd.