Privacy statement

 

De gegevens die Stichting Over Holland via het voordrachtformulier ontvangt, waaronder in elk geval naam en contactgegevens van degene die voordraagt en degene die wordt voorgedragen (en aanvullende gegevens die de jury of Stichting Over Holland mogelijk verder nog inwint bij derden, bij de indieners van de voordracht, bij degenen die zijn voorgedragen of bij de winnaar), worden uitsluitend verwerkt voor zover dat nodig is voor de jurering, de toekenning en de uitreiking van de Over Hoop Prijs (waaronder de daarmee samenhangende administratie en publiciteit). 

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de jury, voor het bestuur en (voor zover nodig) de administratieve medewerkers van Stichting Over Holland en (desgevraagd) de betrokkene om wie het gaat. De gegevens worden bewaard in een beveiligde IT-omgeving. 

Stichting Over Holland zal over de prijs in het algemeen, over de selectie en toekenning en over het winnende concept/idee/ontwikkeling op haar website www.overholland.org en in overige promotionele en redactionele uitingen publiceren, zowel in print als elektronisch, in het kader van de uitreiking van de prijs en de prijs in het algemeen. Gepubliceerd worden het juryrapport, de naam en eventueel een toelichting op het winnende concept/idee/ontwikkeling; de namen van voorgedragen deelnemers/projecten waaruit de winnaar is gekozen (eventueel onderverdeeld in een longlist en een shortlist) en de namen van voorgedragen deelnemers/projecten die volgens de jury speciale vermelding verdienen.

Het juryrapport wordt voor onbepaalde tijd bewaard. De overige gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 1 jaar nadat de winnaar bekend is gemaakt en daarna vernietigd, behalve voor zover het gaat om gegevens van voordrachten die opnieuw meedingen voor de Over Hoop Prijs in het volgende jaar. De publiciteit op de website wordt verwijderd 10 jaar na publicatie of zoveel langer als noodzakelijk om de geschiedenis en achtergrond van de prijs te kunnen schetsen. 

Iedere persoon van wie Stichting Over Holland gegevens verwerkt (of die vermoedt dat dat gebeurt) kan vragen om (i) uitleg of, en zo ja welke gegevens worden verwerkt; (ii) inzage in deze gegevens; (iii) correctie van fouten; (iv) verwijdering van verouderde of irrelevante gegevens en (v) bezwaar tegen verdere verwerking of bij gegronde bezwaren tegen verdere publiciteit.
U kunt in dat geval contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van Stichting Over Holland, Rijksstraatweg 14, 3631 AC Nieuwersluis, www.overholland.org. 

Eventuele klachten over onze omgang met persoonsgegevens kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.