In 2017 is door Stichting Over Holland de Over Hoop Prijs ingesteld.

Deze prijs is bestemd voor een initiatief dat dit jaar in ons land in de relatie tussen cultuur en maatschappij een grensverleggende ontwikkeling tot stand bracht, een vernieuwend idee lanceerde of op sociaal cultureel gebied in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalde.

Het meest innovatieve en sympathieke initiatief wordt door Stichting Over Holland beloond met een trofee en een geldbedrag van 25.000 euro.

Het voordrachtformulier moet vóór donderdag 1 februari 2024 zijn ingevuld op deze website.

Het bestuur van Stichting Over Holland reikt de Over Hoop Prijs 2023 uit in juni 2024.


Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Jan Christiaan Braun, voorzitter, Irma Boom,
Chris Keulemans en Jacqueline Schaap.


Stichting Over Holland als ANBI stelt zich ten doel: het activeren van de relatie tussen cultuur en kunst, en de maatschappij, het bevorderen van de wetenschap van cultuur en kunst en het stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen in de praktijk van en in het denken over cultuur en kunst, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bijdraagt.