Juryrapport | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017


Juryrapport Over Hoop Prijs 2018


Stichting Over Holland beloont jaarlijks een persoon of organisatie die in
het afgelopen jaar in positieve zin, vernieuwend en grensverleggend, iets wezenlijks overhoop haalde op het grensvlak van cultuur en maatschappij. De prijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag van 25.000 euro.

De jury bestond dit jaar uit Jan Christiaan Braun (voorzitter), Irma Boom, Sacha Bronwasser, Aukje Dekker, Chris Keulemans en Rixt Hulshoff Pol.

Voor de Over Hoop Prijs 2018 zijn in totaal 167 voordrachten ingezonden. Opvallend veel van deze voordrachten betreffen initiatieven waarmee mensen elkaar op dagelijkse basis bijstaan. Vaak buiten het zicht van de schijnwerpers en meestal als vrijwilliger zet men zich in voor anderen:
voor vluchtelingen, voor een rechtvaardiger beleid, voor mensen die buiten de arbeids- of woonmarkt vallen, voor jongeren, voor het klimaat, en voor cultuur.

Na een grondige toetsing restte een shortlist van zeven nominaties.
Criteria waren onder meer: ten algemenen nutte, zowel hoopgevend als overhoophalend, vernieuwend en uitstijgend boven andere lofwaardige initiatieven. Uit de shortlist koos de jury tenslotte unaniem voor een winnaar die volgens haar aan alle kwalificaties voldoet. De Over Hoop Prijs 2018 gaat naar

Bedside Singers Amsterdam


De Bedside Singers Amsterdam is een koor dat mensen toezingt die op de drempel van leven naar dood verkeren. In de laatste levensfase bieden zij
een moment van ontspanning, schoonheid en bezinning. Drie á vier zangers komen zingen aan bed; thuis, in het verpleeghuis of in het hospice. De liedjes zijn voor dit doel geschreven of uitgekozen. De lengte en keuze ervan wordt in overleg met de stervende, de familie of de verzorgende bepaald. Het zingen is kosteloos.

De jury was onder de indruk van de eenvoud, de bezieling en de belangeloosheid van dit initiatief. Vrij van religieuze waarden – maar met respect voor de overtuiging van de stervende – wordt op diep-menselijk niveau, via muziek en de meest directe en persoonlijke van alle instrumenten, de menselijke stem, een bijzonder moment van verbinding gecreëerd. Dit kan voor de stervende en de familieleden of verzorgende aangrijpend zijn. Het vergt dan ook veel van de emotionele intelligentie van de zangers.

De Bedside Singers Amsterdam eren de waardigheid van het leven en normaliseren tegelijkertijd de dood door zich er met open vizier op te richten. Dat raakte de jury.

De Over Hoop Prijs gaat bij voorkeur naar een initiatief dat (potentieel)
een landelijke uitstraling heeft. De Bedside Singers zijn begin 2018 in Amsterdam gestart met het zingen in hospices. Intussen geven zij hun gedachtegoed door aan anderen en ondersteunen zij nieuwe koren door hun kennis, repertoire en ervaringen te delen. Naast een inmiddels tot stand gekomen groep in Wageningen zijn er nu landelijk diverse koren in oprichting die door de Bedside Singers Amsterdam zijn geïnspireerd en door hen worden begeleid. Tegelijk werken zij gestaag aan de uitbreiding van het repertoire, het arrangeren van bestaande muziek en het schrijven van nieuwe teksten om zo aan te kunnen sluiten bij mensen van allerlei culturele en sociale achtergronden. De jury hoopt en verwacht dat de Over Hoop Prijs 2018 aan het streven tot expansie van dit initiatief in ons land zal bijdragen.


Prijsuitreiking

De Over Hoop Prijs 2018 zal worden uitgereikt op 22 juni 2019 om 18:00 uur in Sociëteit SEXYLAND, Ms. van Riemsdijkweg 39, 1033 RC Amsterdam.

 

 

Naast de Bedside Singers Amsterdam bestond de Shortlist van de Over Hoop Prijs 2018 uit:

• Jerzy Gawronski in Amsterdam: de stadsarcheoloog die het proces van de opgravingen van de Noord/Zuidlijn begeleidde en de geschiedenis van de stad voor een groot publiek zichtbaar maakte.

• Hortus Oculus: Tuin der Blinden in Delft: een project van Stichting Land Art Delft voor mensen met een visuele beperking, vrijwillig gerealiseerd door kunstenaars uit binnen- en buitenland en studenten van de TU.

• Migratiemuseum Heerlen: een pop-up museum geïnitieerd door Milena Mulders dat op innovatieve wijze de geschiedenis van arbeidsmigranten, de mijnwerkers, verbond aan de huidige migratieproblematiek.

• Stichting Urgenda in Amsterdam: aanjager van een snelle omschakeling naar duurzame energie in ons land met op haar conduitestaat dat het gerechtshof in Den Haag op 9 oktober 2018 het hoger beroep van de staat verwierp tegen de eerdere uitspraak in de door de stichting aangespannen klimaatzaak.

Sic transit gloria mundi in Utrecht: een project van theatermaker en kunstenaar Dries Verhoeven in de vorm van een monument dat het einde van de westerse hegemonie verkondigde en een maatschappelijke discussie teweegbracht.

• Under the Toer in Friesland: een kunst, theater en storytelling project van Bouke Oldenhof en Jos Thie dat amateurs en professionals met elkaar verbond door lokale mythen en verhalen nieuw leven in te blazen.
 

Longlist

Daarnaast bevonden zich op de longlist:

Academie voor Beeldvorming in Den Bosch met Camping Kafka, Rutger Bergboer in Nagele met Energiek Nagele, Amina Helmi in Groningen met het onderzoek van de Melkweg, Buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag met het kerkasiel, A.K. van Kooij in Amersfoort met de Vertaalbijbel, Mirjam Marks in Amsterdam met de AZC-serie Zara en de magische Kicksen, Moving Arts Project in Amsterdam met het project TransTaalKinderen, Niet Normaal Foundation in Amsterdam met de Robot Love tentoonstelling in Eindhoven, The One Minutes in Amsterdam met Jr. Workshops op AZC’s, RAAAF en Atelier De Lyon in Amsterdam met Deltawerk in de Noordoost-polder, Rootszoekers in Amsterdam met stamboomonderzoek en interdisciplinaire storytelling, Anna Tilroe in Amsterdam met Eleven Fountains in Friesland, Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam met het Al Rewaq programma.