Juryrapport | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
 

Juryrapport Over Hoop Prijs 2020

 
Stichting Over Holland beloont jaarlijks een persoon of organisatie die in het afgelopen jaar in positieve zin, vernieuwend en grensverleggend, iets wezenlijks overhoop haalde op het grensvlak van cultuur en maatschappij. De prijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag van 25.000 euro.

De jury bestond dit jaar uit Jan Christiaan Braun (voorzitter), Irma Boom, Deirdre Carasso, Aukje Dekker, Chris Keulemans en Rixt Hulshoff Pol.

Voor de Over Hoop Prijs 2020 zijn in totaal 281 voordrachten ingezonden. Veel van deze voordrachten betreffen sympathieke, maar vaak tijdelijke initiatieven die opkwamen als reactie op corona en de maatregelen en de gevolgen daarvan voor de samenleving. De jury ontving meer voorstellen op het gebied van klimaat en duurzaamheid dan in andere jaren.

Na een grondige toetsing restte een shortlist van 10 nominaties. Criteria waren onder meer: ten algemenen nutte, zowel hoopgevend als overhoophalend, vernieuwend en uitstijgend boven andere lofwaardige initiatieven. Uit de shortlist koos de jury tenslotte unaniem voor een winnaar die volgens haar aan alle kwalificaties voldoet. De Over Hoop Prijs 2020 gaat naar
 

Zetje In

 
Het platform Zetje In haalde in 2020 op sociaal-cultureel gebied zonder meer iets wezenlijks overhoop. En wel aan de basis, in het onderwijs, voor de komende generaties. Veronika Vygon (18), Sohna Sumbunu (18) en Lakiescha Tol (19) zijn drie vriendinnen die willen leven in een samenleving waarin gelijkwaardigheid de norm is en iedereen zich thuis voelt. Ze strijden tegen racisme en discriminatie en gaan uit van het beginsel dat vooroordelen jegens kleur, culturele achtergrond, gender, geaardheid en religie afnemen als er van jongs af aan aandacht aan wordt besteed in het onderwijs.
Hun burgerinitiatief werd vorig jaar in korte tijd ondertekend door ruim 60.000 mensen. De petitie leidde tot een kamermotie die werd aangenomen. Het Ministerie van Onderwijs implementeert de motie nu door de kerndoelen in het onderwijs aan te scherpen.

Maar Zetje In is nog lang niet klaar. De organisatie telt inmiddels veertig gemotiveerde vrijwilligers, actief in het onderwijs dan wel experts op het gebied van racisme en discriminatie. Ze ontwikkelen lesmateriaal op het snijvlak van burgerrechten, onderwijs en cultuur voor primair en voortgezet onderwijs. Deze tools zijn binnenkort beschikbaar voor de honderden leerkrachten die zich al hebben aangemeld en bestaan uit onder andere praatplaten, een schooljaarkalender, theorie-, praktijk- en dialooglessen. Intussen gooien ze online al een wereld aan inspiratiebronnen open voor iedereen die er klaar voor is.
Het gaat altijd om verzwegen hetzij gevoelige hoofdstukken uit onze gedeelde geschiedenis. Cultuur speelt daarbij een belangrijke rol. Cultuur als bron van beeldvorming, hoop en veerkracht middels literatuur, dans, theater, film en museumbezoek.

Zetje In zorgt voor meer dan bewustwording alleen. Het is een beweging van daadkracht en impact. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen, strijden voor het recht van iedereen op een inclusieve samenleving – en dat allemaal waar het begint: op school. Met als adagium: “Als deze drie chicks van 18 en 19 jaar dit kunnen, dan kan ook ik zorgen dat er iets gaat veranderen. Zet je dus in voor waar je in gelooft.”

De jury van de Over Hoop Prijs 2020 is diep onder de indruk van de onstuitbare energie, de vakkundigheid van de campagne en de zorgvuldig uitgestippelde ambities van Zetje In. En vooral vanwege de noodzaak om nu, eindelijk, stelselmatig aandacht te besteden aan racisme en discriminatie in de klaslokalen van Nederland. Dit alles maakt Zetje In de unaniem gekozen winnaar van de Over Hoop Prijs van het veelbewogen jaar 2020.


Prijsuitreiking

De Over Hoop Prijs 2020 zal worden uitgereikt op 24 juni 2021 om 18:00 uur in SEXYLAND World, Noordwal 1, 2021 PX Amsterdam.

 

 

Naast Zetje In bestond de shortlist van de Over Hoop Prijs 2020 uit:

• Ambassade van de Noordzee in Amsterdam: met enthousiasme en professionaliteit biedt dit team een vernieuwend perspectief op mens en natuur door kennis en verbeelding in concrete projecten te gieten. Een baken van hoop in tijden van klimaat- en coronacrisis.

• Coronaproof Boijmans Ahoy drive-thru museum in Rotterdam: bood 22.000 bezoekers een unieke ervaring én primeur: genieten van wereldberoemde kunstwerken en nieuwe installaties over het spanningsveld tussen mens en natuur in een elektrische auto als veilige cocon.

• De CO2 etende weg, de klimaatweg van Piet Zijlstra van Ingenieursbureau Poly Civiel in Leek: de eerste weg in Nederland aangelegd met asfalt dat CO2 uit de lucht vangt door toevoeging van het mineraal olivijn.

• Doe mee met je AOW: Het echtpaar Hein en Corine Muller in Bussum, zonder enige band met de cultuur, startte in coronatijd deze landelijke actie. Zonder kosten werd in korte tijd 5 miljoen euro opgehaald, waarmee 300 veelal jonge cultuurmakers snel werden geholpen.

• 3D geprinte oesterbank: hoe de oester met een beetje hulp van de 3d printer terug de Noordzee in komt door toedoen van de onderzoekers van het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling.

• Het Flying-V onderzoeksproject van de TU Delft: een ontwerp voor een energiezuinig type vliegtuig voor de lange afstanden met als doel de verduurzaming van de luchtvaart.

• #Hoe gaat het echt met je in Amsterdam: een urgent gebaar van lokale zorg en inspiratie, bemoedigend, schurend en gepassioneerd voor en door Amsterdammers. Met activistische quotes van sex-werkers, poëtische noodkreten van ouderen, jonge scholieren en vrouwelijke kunstenaars.

• Klassen in Amsterdam: met deze documentairereeks maakten Ester Gould en Sarah Sylbing duidelijk hoe ons onderwijssysteem achterstanden bij kinderen eerder versterkt dan verzacht. Tevens een mooie weergave van de waarde van goede leraren en een betrokken wethouder.

• 52 weken Duurzaam: een initiatief van Serge Calon, Ivo de Boer, Caro Buiskool en Laura van Lee. Een jaar lang sturen ze iedere week een kleine verrassende en duurzame stap die je zelf kan zetten.