Juryrapport | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017


Juryrapport Over Hoop Prijs 2017


Jury: Jan Christiaan Braun (voorzitter), Irma Boom, Sacha Bronwasser, John Körmeling, Rixt Hulshoff Pol en Jacqueline Schaap

Stichting Over Holland beloont jaarlijks een persoon of organisatie die in
het afgelopen jaar in de relatie tussen cultuur en maatschappij een grens-
verleggende ontwikkeling tot stand bracht. Dan wel een vernieuwend idee lanceerde of op sociaal cultureel gebied in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalde. De prijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag van
25.000 euro.

Voor de Over Hoop Prijs 2017 zijn in totaal 225 voordrachten ingezonden.
De jury was verrast door het scala aan vooral hoopgevende concepten en sympathieke gebaren. Mooie initiatieven die maatschappelijke vooruitgang beogen en van betekenis zijn op zowel grote als op kleinere schaal.

Na een grondige toetsing restte een shortlist van acht nominaties.
Criteria waren onder meer: ten algemenen nutte, in het jaar 2017, zowel hoopgevend als overhoophalend, vernieuwend en uitstijgend boven andere bewonderenswaardige initiatieven. Uit de shortlist koos de jury tenslotte unaniem voor een winnaar die volgens haar aan alle kwalificaties voldoet. De Over Hoop Prijs 2017 gaat naar

Sociëteit SEXYLAND in Amsterdam


Sociëteit Sexyland is een nieuwe club die in 2017 elke dag, 365 dagen lang, een andere eigenaar kende, namelijk telkens één van de 365 leden die zich vooraf hadden aangemeld. Met dit eenvoudige concept boden de initiatief-
nemers, de kunstenaars Arthur van Beek en Aukje Dekker, op de NDSM-
werf een vrijplaats, midden in een gebied dat door gentrificatie zijn vrije karakter juist dreigt te verliezen.

De jury waardeerde vooral het niet-dogmatische karakter van de sociëteit.
Zo kon zowel het Amsterdam Dance Event, de Mobiele Omroep Bijlmer Vinger.nl, als het fotomuseum FOAM eigenaar zijn, maar ook een bewoner
die de verjaardag van zijn buurvrouw vierde. De wilde variëteit aan invullingen zoals Trumpocalypse Now en artBRUUT, met kunst van daklozen, een kickboksgala voor de jeugd uit Noord, de Avond van de Schaamte met kunstenaar Jan Hoek, Rugzakken voor Calais, en de dans-
competities van Kiki Ball House of Flying Daggers toonde de behoefte aan zo’n plek, waarvoor in het steeds meer gereguleerde Amsterdam weinig ruimte is. Het beginsel om niet een zaal met voorzieningen te verhuren
maar om elke dag een ander de sleutel te geven en daarmee verantwoordelijk te maken, is zowel eenvoudig als genereus en getuigt van groot vertrouwen in de medestadsbewoners en hun ideeën.


Prijsuitreiking

De Over Hoop Prijs 2017 zal worden uitgereikt op 22 juni 2018 om 20:00 uur in Sociëteit SEXYLAND, Ms. van Riemsdijkweg 39, 1033 RC Amsterdam.

Naast Sociëteit SEXYLAND bestond de Shortlist uit: 

The Black Archives in Amsterdam: een historisch archief waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. Een initiatief van New Urban Collective.

Het Depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam: het Depot opent in 2020 pal naast het museum zijn deuren. De hele collectie wordt – dat is een wereldprimeur – toegankelijk voor het publiek. 

Designathon Works in Amsterdam: een initiatief waarbij jongeren ontwerpend aan de slag gaan. Kinderen verzinnen, bouwen en presenteren oplossingen rondom duurzaamheidsvraagstukken, zoals mobiliteit, voedsel, afval en circulaire economie.

HackYourFuture in Amsterdam: biedt vluchtelingen kosteloos een opleiding aan in computer programmering en helpt ze aan het werk als softwareontwikkelaar.

Lola Lik in Amsterdam: een sociaal-culturele broedplaats in de voormalige Bijlmerbajes. In de ruim 9000m² waren creatieve professionals, sociale ondernemingen, ambachtslieden en programmamakers gevestigd, die werkten met bewoners van het nabijgelegen asielzoekerscentrum. Een initiatief van de Leegstands Oplossers Amsterdam.

Precious Plastic Project in Helmond: kunstenaar Dave Hakkens en zijn team zetten met mensen in ontwikkelingslanden plastic recycling workspaces op zodat ze van het alomtegenwoordige plastic afval iets nieuws kunnen maken.

Het Wormenhotel in Amsterdam: Stichting Buurtcompost ontwikkelt samen met buurtbewoners, gemeentes, bedrijven en horeca wormenhotels voor verwerking van groente, fruit en tuinafval tot compost als voeding voor (gevel)tuinen en planten.


Longlist

Daarnaast bevonden zich op de longlist:

ARTube in Rotterdam, Beautiful Distress in Amsterdam, De Boijmans Wassalon van Manon van Hoeckel,  De Cultuurkantine in Breda, De Gevangenismonologen in Amsterdam, De Groene Amsterdammer, Ilona
van Voorst tot Voorst in Den Haag, Lilianne Ploumen, Martijn Engelbregt, Ondertussen onderweg in Amsterdam, Özcan Akyol, Het Parlement van
de Dingen, Roos Groothuizen, Stichting Nieuwe Helden in Amsterdam, Street Art Museum in Amsterdam, Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis, Theater Babel Rotterdam, De Turnclub, UP!, Verhalenhuis Belvedere in Rotterdam, De Vluchtmaat in Amsterdam, Zina in Amsterdam


Speciale vermelding

Enkele nominaties die iets meer laten zien van de diversiteit van de voordrachten. Een keuze uit opvallende en ontroerende buitenbeentjes die stuk voor stuk een pluim verdienen:

De accordeon met orgelpijpen van Reijnier Kloeg: de uitwerking van het ontwerp en de bouw van een accordeon met orgelpijpen naar de 525 jaar oude schets van Leonardo da Vinci.

Diner voor gelukszoekers van kunstenaar Roos Tulen: ontstaan uit een zoektocht naar het gevoel van thuis in de Noodopvang Vluchtelingen Leiden. Ongeveer 1000 mensen namen aan het diner deel.

Fonds als reactie op de postcodeloterijprijs in het dorp Eastermar: waarmee het negatieve aspect van het winnen van de straatprijs dat er mensen buiten de boot vallen die geen lot hebben, werd omgezet in iets positiefs. De prijswinnaars storten in een fonds voor het héle dorp.

Geerte Piening: die haar zaak aangaande de boete die zij had gekregen voor wildplassen liet voorkomen om de ongelijkheid op dit gebied tussen mannen en vrouwen aan te kaarten en die zich daarmee kwetsbaar durfde op te stellen voor een maatschappelijk doel.

RISHI door Firma MES in Den Haag: een documentaire voorstelling over het verhaal van de 17-jarige jongen die in 2012 werd doodgeschoten door een politieagent.

Salim el Meriami in Amsterdam: de 15-jarige jongen die de Nederlandse sinterklaastraditie aan zijn Arabische achtergrond wist te koppelen door Sinterklaas op een kameel door de stad te laten trekken.

Stichting Perla’s Vriend Wijkie in Rotterdam: die zonder overheids-
subsidie maar met een partner uit de kunst- en cultuursector streeft naar het stimuleren van kansarme jeugd van Rotterdam Schiebroek in hun zelf-
ontwikkeling, ambities en opname in de samenleving.